SIA "Herlig" sniedz dažādas konsultācijas ražošanas optimizācijai un efektivizācijai:

  • Administratīvais atbalsts
  • Kapacitātes paaugstināšana
  • Uzņēmuma efektivizācija
  • Ražošanas optimizācija
  • Labāko tehnisko risinājumu izvēle atkritumu apstrādes un pārstrādes procesiem
  • Atbalsts projektu izstrādē